Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym
http://spwodzinprywatny.pl

24 stycznia 2018 18:56 | Aktualności

Zestawienie wyników nauczania za I semestr roku szkolnego 2017/2018ŚREDNIA OCEN KLAS IV-VII 

Klasa IV - 3,93

Klasa V - 3,85

Klasa VI - 4,06

Klasa VII – 3,56 


FREKWENCJA KLAS I-VII

Klasa I - 92,13%

Klasa II - 94,2%

Klasa III- 94,84%

Klasa IV- 92,28%

Klasa V-93,71%

Klasa VI-92,40%

Klasa VII-92,63%

 

UCZNIOWIE ZE 100% FREKWENCJĄ 

Dąbrowski Cyprian, kl.I

Grochala Damian, kl.I

Kłosiński Krystian, kl.I

Kociołek Martyna, kl.I

Piech Kamil, kl.II

Miliński Jakub, kl.III

Rzepecki Marcel, kl.III

Piech Marcel, kl.III

Grochala Julia, kl.IV

Iwański Jakub, kl.IV

Świerczyńska Zuzanna, kl.IV

Krysiak Kacper, kl.V

Plocek Julia, kl.V

Miliński Krzysztof, kl.VI

Grochala Natalia, kl.VII

 

 UCZNIOWIE ZE ŚREDNIĄ OCEN POWYŻEJ 4,75 

Jabłońska Natalia, kl.IV-  5,0

Olczyk Adam, kl.IV- 4,82

Cieplucha Bartłomiej, kl.IV- 4,82

Pyć Krzysztof, kl.IV- 4,82

Plocek Julia, kl.V- 4,91

Sochacka Maja, kl.VI- 4,91

Szymczyk Wiktoria, kl.VI- 4,82

 

ODZNAKĘ WZOROWEGO UCZNIA OTRZYMUJE: 

Osmulska Emilia, kl.II

Jabłońska Natalia, kl.IV

Cieplucha Bartłomiej, kl.IV

Sochacka Maja, kl.VI