WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"

Działalność profilaktyczna

 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

  

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

– 23/24.05.2016r.

pod hasłem „Z pasją po zdrowie” 

 

Cele główne:
- kształtowanie właściwych nawyków dbania o zdrowie,

- kształtowanie postawy prozdrowotnej, uświadomienie uczniom potrzeby prawidłowego i zdrowego odżywiania,

 - propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom serca,

 - uświadomienie związku między aktywnością fizyczną i dietą, a chorobami układu krążenia,

Cele:
uczeń:

- wie co to są dopalacze i potrafi odmówić osobie zachęcającej do spróbowania dopalacza,
- rozumie znaczenie aktywności ruchowej, higieny osobistej i czystości dla zachowania zdrowia,
- zna zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania się,  

- rozumie potrzebę aktywności fizycznej jako źródła zdrowia,

- wie dlaczego i jak dbać o higienę ciała i jamy ustnej,
- rozumie konieczność spożywania odpowiednich produktów dla zdrowia,
- umie określić wartości odżywcze wybranych artykułów,
- rozumie znaczenie zdrowia dla człowieka,                                                  - wskazuje negatywne konsekwencje złego odżywiania,                            

- potrafi dopasować produkty do odpowiednich grup tworzących piramidę zdrowego żywienia

- doskonali umiejętność rozwiązywania krzyżówek,  

- zna zasady zdrowej rywalizacji,                                                              

- współdziała w grupie.           

 

Przebieg:

Poniedziałek:

 – 3 godz. lekcyjna

Wolontariusze ze SK „Iskierka” prowadzą  zajęcia w klasach I – III na temat zdrowego stylu życia.

- 5 godz. lekcyjna

Krótkie wprowadzenie na temat dopalaczy. Oglądanie filmu na temat „Stop dopalaczom”.

- 6 - 7 godz. lekcyjna

Konkursy dla klas IV – VI:  wykreślanka związana ze zdrowiem, krzyżówka „Zdrowe serce”, budowanie Piramidy Zdrowego Żywienia, rozgrywki sportowe. Przeprowadzenie testu wiedzy uczniów pt. „Wiem co jem”.

Wtorek:

- 4 godz. lekcyjna

Wolontariusze ze SK „Iskierka” prowadzą  zajęcia w oddziale przedszkolnym  na temat zdrowego stylu życia.

 - 5 godz. lekcyjna

Przedstawienie na temat promocji zdrowia  pt. „O zdrowiu na wesoło” w wykonaniu uczniów klasy trzeciej gimnazjum i  trzeciej szkoły podstawowej. Podsumowanie Dnia Promocji Zdrowia.

Wyniki konkursów:

 Uczniowie nagrodzeni za najlepiej napisany test wiedzy o zdrowiu pt. „Wiem co jem”

  1. Aleksandra Banaszczyk – kl. VI
  2. Szymon Świech – kl. VI
  3. Maria Plocek – kl. V
  4. Krzysztof Miliński – kl. IV

 W konkursach zespołowych na temat  zdrowego stylu życia wygrała klasa V.

Zdjęcia znajdziecie w Galerii

....................................................................

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

ORGANIZACJA TYGODNIA ZDROWIA 

W DNIACH  04-08.05.2015 R. 

POD HASŁEM „Z PASJĄ PO ZDROWIE”

  

Celem organizacji  Tygodnia Zdrowia było: 

• Zachęcenie dzieci i młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zdrowego odżywiania oraz korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej.
• Propagowanie wiedzy o zdrowiu poprzez aktywny udział w konkursach (sportowy, plastyczny, teatralny , konkurs wiedzy).
• Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń współczesnego świata (uzależnienia, anoreksja, bulimia)
• Ukazanie  wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponują uczniowie.
• Przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia. 

 • Poszerzanie wiadomości z dziedziny kultury fizycznej, zdrowia i pierwszej pomocy 

Scenariusz „ Tygodnia Zdrowia” przedstawiał się następująco:

 

Poniedziałek: ” Pomagaj każdemu - to dobra rada, odmawiać nie wypada”
- Przygotowanie scenki tematycznej dotyczącej pomocy koleżeńskiej

- Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym pt: „Promocja zdrowia”
- „Walczę z nałogiem - nałóg moim wrogiem”- wykonanie plakatu klasowego.

 

Wtorek: „Biegam, skaczę, ćwiczę - będę sprawny całe życie”
- Konkurs wiedzy o zdrowiu i sporcie

- Klasowe  konkursy sportowe 

Środa: „Zdrowie ponad wszystko”

- Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego i okolicznych miejscowości dla kl. III-VI
- Wykład dotyczący przeciwdziałania i walki z otyłością . 

- Przeprowadzenie zajęć w kl. I-III szkoły podstawowej pt: „Anoreksja i bulimia”
- „Jabłko dla każdego dziecka w przedszkolu i w klasach I-III. (akcja polegająca na zjedzeniu zdrowego jabłka jako drugiego śniadania)
 
Czwartek: "Zdrowo jem, więcej wiem”

 

- Przeprowadzenie zajęć propagujących zdrowy styl życia w klasach I-III gimnazjum
- Konkurs na rzeźbę owocowo –warzywną , wystawka rzeźb
 

- Konkurs na hasło  o tematyce zdrowia                                                                                                                                                               

Piątek „Żyjmy z pasją”
-
„Z pasją po zdrowie” przygotowanie wiersza  pod tytułem „Z pasją po zdrowie”
 

- Przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów  kl. IV- pt.„Maja nauczy nas jak o swoje zdrowie dbać” 

 -Podsumowanie  wszystkich konkursów przeprowadzonych w ramach Tygodnia Zdrowia

(Zdjęcia znajdziecie w Galerii) 

 ...........................................................................................................................................................