WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"

Działalność wolontaryjna

 

ROK  SZKOLNY 2019/2020 

 

"DOBRO – PODAJ DALEJ"

Pod takim hasłem uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym  przeprowadzili  tydzień wolontariatu, w którym kolejny już raz  włączyli się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Szlachetna Paczka”. Tym razem  przygotowali paczkę dla pani, która samotnie wychowuje dziecko, oczekujące  na bardzo kosztowną operację rączki  a następnie długą rehabilitację. Oprócz tego  uczniowie zorganizowali w szkole wiele akcji charytatywnych do których należały: 

 • Akcja „Pobaw się ze mną „ – przeprowadzona w oddziale przedszkolnym,
 • Akcja „Pomóż mi proszę” – polegająca na pomocy w nauce dzieciom z klas I-III,
 • Akcja „Marzycielska Poczta” – polegająca na pisaniu i wysyłaniu listów drogą tradycyjną do dzieci ciężko chorych.
 • Akcja „Podziel się kanapką z kolegą/koleżanką, którą przygotowały dzieci z klasy III ze swoją wychowawczynią,

 Odbyły się również zajęcia o tematyce wolontariatu w klasach I-III pt. Co to jest wolontariat?, Kto to jest wolontariusz? i dlaczego warto pomagać?. W szkole zostały też przeprowadzone zbiórki darów do Domu Małego Dziecka oraz karmy do schroniska. W sumie zebrano 204 kilogramy karmy i mnóstwo środków spożywczych i higienicznych oraz artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka. Wykonano również budę dla psa, która została dostarczona do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej uczniowie przygotowali paczki świąteczne – bożonarodzeniowe w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. Wszystkie akcje charytatywne organizowane  w szkole  cieszą się wielkim zaangażowaniem i akceptacją  wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 ROK  SZKOLNY 2018/2019 

 

W roku szkolnym 2018/2019  podjęto i zrealizowano następujące zadania  w ramach  działalności SK PCK  oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza ISKIERKA.

 

1. 19 listopada 2018 r. zorganizowano Dzień bez papierosa, na który przygotowano  humorystyczne przedstawienie bajki „O Kopciuchu”, w wykonaniu wolontariuszy klasy IV oraz scenkę „Palenie zabija”, w wykonaniu wolontariuszy  klasy VI.

 

2. 30 listopada - apel poświęcony zagrożeniu zarażaniem wirusem HIV i zachorowaniom na AIDS, podczas którego  przybliżyli społeczności szkolnej skalę problemu osoby zarażonej wirusem HIV i chorej na AIDS. 

 

3. 03-08 grudnia zorganizowano Tydzień Wolontariatu, w ramach którego przeprowadzono szereg akcji charytatywnych oraz  konkursy o działaniach wolontaryjnych m.in.:  - konkurs plastyczny pt. „Wolontariat – pomagamy, bo lubimy”, - konkurs poezji na najpiękniejszy wiersz pt. „Pomaganie jest piękne”,

 

- akcja „Pomóż mi proszę”, która  polegała na pomaganiu w nauce uczniom, mającym trudności w opanowaniu materiału z języka angielskiego.. 

- akcja „Marzycielska Poczta”, polegała  na pisaniu listów drogą tradycyjną  do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych

- akcja „Pobaw się ze mną” – odbywały  się wspólne zabawy wolontariuszek z dziećmi z oddziału przedszkolnego.

- wolontariuszki przygotowały dla dzieci z oddziału przedszkolnego teatrzyk kukiełkowy pt. „Dary czterech wróżek”, dla całej społeczności szkolnej przedstawienie pt. „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, a także przeprowadziły w klasach I-III zajęcia z wolontariatu pt. „Czy warto pomagać?”.

4. Akcja „Podziel się kanapką z kolegą/koleżanką” – kanapki przygotowywali kolejno wolontariusze z różnych klas. Akcja odbywała się od października do kwietnia w pierwszy czwartek lub piątek każdego miesiąca.

5. Akcja „Wigilia dla Zwierzaka” – zebrano 220 kilogramów karmy dla zwierząt ze schroniska. Przekazano również zrobiona przez rodziców budę dla psa, która wraz z karmą została dostarczona do schroniska  w Piotrkowie Trybunalskim.

6. Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – wolontariusze  wykonali  2 paczki świąteczne z żywnością i środkami chemicznymi dla rodzin mających trudną sytuację materialną.

7. Akcja „Wigilijna Gwiazdka” -  zebrano 8 pudeł darów dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Były to środki higieniczne, spożywcze oraz przybory szkolne. Podczas dostarczenia ich dzieciom, wolontariusze przeprowadzili zabawy integracyjne z podopiecznymi Domu Małego Dziecka.

8. Po raz pierwszy  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej  akcji „Szlachetna Paczka” . Dokonano wyboru rodziny z bazy danych rodzin, które potrzebowały pomocy, a następnie spełniono marzenia. W tym celu  zakupiono pralkę i przygotowano 8 pudeł darów dla   Pani Janiny, która jest mieszkanką powiatu piotrkowskiego. Na zakup pralki wolontariusze zebrali do puszki pieniądze w kwocie 664 zł. W sobotę 8 grudnia, przygotowaną przez społeczność szkolną Szlachetną Paczkę dla Pani Janiny, przewieziono do magazynu, który mieścił się w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

9. W kwietniu zorganizowano wielkanocną „Szlachetną Paczkę”. Tym razem uczniowie  zebrali środki na zakup  telewizora 32 - calowego i zorganizowali pomoc dla rodziny Pani Agaty,  mieszkającej niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Zakupiony telewizor został na święta wielkanocne przekazany wolontariuszom Szlachetnej Paczki, którzy dostarczyli prezent podopiecznej.

10. W roku szkolnym 2018/2019 szkoła przystąpiła także do ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej  dotyczącej działań na rzecz społeczności lokalnych pt. „Razem na święta”. Akcja miała na celu podjęcie działań wspierania i pomagania  ludziom potrzebującym pomocy.

10.13 stycznia 2019 r. 8 wolontariuszy wzięło udział  w 27 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piotrkowie Trybunalskim. Celem  tegorocznego  27 Finału był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takich, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Kwota o jaką wolontariusze wzbogacili WOŚP wyniosła  – 5773,54 zł.

11. Wolontariuszki systematycznie pomagały przy organizacji różnorodnych działań realizowanych przez oddział przedszkolny, np.: Dnia  Otwartego, Dnia Pomarańczowej Marchewki.


TYDZIEŃ WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM               W WODZINIE PRYWATNYM 

03 - 08. XII 2018r.

 

Poniedziałek  - 03 grudnia

 • Przeprowadzenie konkursu plastycznego „Wolontariat – pomagamy, bo lubimy.”
 • Akcja „Pomóż mi proszę”- akcja polega na  niesieniu pomocy  uczniom mającym trudności w  nauce z  poszczególnych przedmiotów (Akcja odbywa się w klasie II i III w godzinach 12.45 – 14.25.
 • Zbiórka plastikowych korków, makulatury i puszek.
 • Akcja „Marzycielska Poczta” – pisanie listów drogą tradycyjną do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych (akcja realizowana w klasie VI).
 • Ogłoszenie konkursu na wiersz pt: „Pomaganie jest piękne”.
 • Przystąpienie do programu społecznego pt. „Szlachetna Paczka”. Pozyskanie środków na dary dla potrzebującej pomocy wolontariuszy –  pani Janiny.

 

Wtorek – 04 grudnia

 • Akcja „Pobaw się ze mną” – wspólne zabawy z dziećmi oddziału przedszkolnego. Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci pt. „Dary czterech wróżek”.
 • Akcja „Wigilijna Gwiazdka” oraz „Wigilia dla Zwierzaka”. Zbiórka darów do Domu Małego Dziecka i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Akcja „Pomóż mi proszę”.


Środa –05 grudnia

 • Zbiórka darów do Domu Małego Dziecka i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Przeprowadzenie zajęć w klasach I-III pt. „ Czy warto pomagać?”

 

Czwartek –06 grudnia

 • Akcja „Marzycielska Poczta” – pisanie listów drogą tradycyjną do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych (akcja realizowana w klasie VII i VIII)
 • Zajęcia w klasach  IV-V na temat wolontariatu. „Czyń dobro drugiemu człowiekowi a ono zawsze do ciebie powróci”

 

Piątek – 07 grudnia

 • Akcja „Podziel się kanapką z kolegą/koleżanką (akcję przygotowują wolontariusze z klasy V).
 • Wykonanie SZLACHETNEJ PACZKI 
 • Podsumowanie akcji zbierania darów  dla dzieci z Domu Małego Dziecka oraz karmy do schroniska.

 

Sobota – 8 grudnia – Przekazanie SZLACHETNEJ PACZKI  do magazynu , który mieści się w Budynku A Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Wtorek – 11 grudnia – podsumowanie Tygodnia Wolontariatu

 • Podsumowanie konkursu plastycznego „Wolontariat – pomagamy, bo lubimy”.
 • Podsumowanie konkursu na najpiękniejszy wiersz pt. „Pomaganie jest piękne).
 • Przedstawienie teatralne „NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE”.
 • Życzenia świąteczne.

 

W dniu 14 grudnia  -  przekazanie zebranych darów do Domu Małego Dziecka  w Piotrkowie Trybunalskim oraz karmy dla zwierząt ze schroniska.

......................................................................................................................................................................................


ROK SZKOLNY 2017/2018


Podsumowanie działalności wolontaryjnej za cały rok szkolny

1. Całoroczna akcja  „Podziel się kanapką z kolegą/ koleżanką”organizowana była w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca począwszy od października 2017 r. Akcja polegała na przygotowywaniu  w tych dniach kanapek z własnych produktów przyniesionych przez wolontariuszy dla wszystkich dzieci, które z jakichkolwiek przyczyn nie posiadały śniadania i były głodne.

2. Akcja „Pomóż mi proszę” polegała na pomaganiu w nauce dzieciom z klas I-III, które miały trudności w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów

3. Akcja „Wigilijna Gwiazdka”organizując tę akcję, wolontariusze najpierw wykonali  plakaty informacyjne i ulotki, a następnie zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów szkolnych dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. W efekcie tej akcji wolontariusze zebrali 7 pudeł darów. Artykuły spożywcze, higieniczne, artykuły szkolne, zabawki i ubranka dostarczyli  dzieciom na święta i spędzili  z nimi czas na wspólnych zabawach

4. Akcja „Wigilia dla Zwierzaka” wymagała dobrej organizacji wolontariuszy, aby zmotywować uczniów do zbiórki karmy dla zwierząt W efekcie tego przedsięwzięcia  wolontariusze zebrali 160 kg karmy  oraz  2 kołdry i 10 koców. Zebraną w tej akcji karmę dostarczono  na wigilię do Schroniska dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.

5.Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” polegała na przygotowaniu paczek świątecznych – bożonarodzeniowych dla rodzin mających trudną sytuację materialną. Przygotowaliśmy łącznie 5 paczek rodzinnych.

6. Akcja  „Pobaw się ze mną” organizowana była dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Wolontariuszki przygotowywały dzieciom  różne zabawy, gry i konkursy, jak również często czytały bajki a następnie prowadziły zajęcia w oparciu o przeczytaną bajkę.

7. Akcja „Wielkanocny Koszyczek” – polegała na przygotowaniu paczek wielkanocnych dla rodzin mających trudną sytuację materialną. Przygotowaliśmy łącznie 5 paczek rodzinnych.

8. Organizacja Tygodnia Wolontariatu w dniach 11-15 grudnia 2017r. W dniu 18 grudnia 2017r. odbyło się podsumowanie wszystkich zorganizowanych w roku 2017 działań.

9. Pomoc w organizacji Dnia Otwartego w przedszkolu w dniu 22 marca 2018 roku.

10. W dniu 27 marca 2018 roku  wolontariusze  odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Przybliżyli  oni podopiecznym  tematykę Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania  Pańskiego, zaprezentowali podopiecznym przedstawienie pt. „Zbawienie przyszło przez krzyż” oraz wręczyli  wszystkim własnoręcznie przygotowane  upominki symbolizujące Wielkanoc.

11. Nakrętka dla Maksa – Od kilku lat wolontariusze zbierają plastikowe nakrętki na leczenie chorych dzieci. W tym roku, tak jak poprzednim zbierali nakrętki  na leczenie chorego Maksa z Tuszyna,  zebrali 34  worki nakrętek  i przekazali rodzinie chłopca.

12. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W dniu 14 stycznia 2018r. uczniowie wzięli udział w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP odbywała się na rzecz „wyrównywania szans w leczeniu noworodków”.

13. 25 października 2017r. wolontariuszki pomagały w organizacji  Dnia Pomarańczowej Marchewki w przedszkolu.

14. W dniu 21 maja 2018 r. przygotowano i przedstawiono całej  społeczności szkolnej przedstawienie profilaktyczne pt.„Zdrowie ponad wszystko”. Celem zaprezentowania się uczniów  było przekazanie informacji o zaletach zdrowego odżywiania, higieny ciała i higieny żywienia oraz aktywności fizycznej.

15. Apel z okazji Dnia Walki z AIDS  przeprowadzono 01 grudnia 2017 roku.   

16. Paleniu mówimy „Stop”- uczniowie klasy V przygotowali montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia bez Papierosa.

17. Gorączka Złota - tym roku szkolnym  akcję przeprowadziliśmy tylko na terenie szkoły i wybraliśmy najlepszych zbieraczy złotych monet. Do nich należą:

-          Roksana Nastarowicz – 5, 48 kg

-          Bartosz Cieplucha – 6, 75 kg

-          Anita Cieplucha – 7,20 kg

-          Adam Olczyk – 9 kg

 

PRZEBIEG TYDZIEŃ WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

W WODZINIE PRYWATNYM  11 - 15. XII 2017r.

 

Poniedziałek  - 11 grudnia 

 • Przeprowadzenie konkursu „Otwarte serce miłosierdzia”
 • Akcja „pomóż mi proszę”- akcja polega na  niesieniu pomocy  uczniom mającym trudności w  nauce z  poszczególnych przedmiotów.
 • Zbiórka plastikowych korków, makulatury i puszek. 

Wtorek – 12 grudnia 

 • Akcja „Pobaw się ze mną” – wspólne zabawy z dziećmi oddziału przedszkolnego.
 • Akcja „Wigilijna Gwiazdka” oraz „Wigilia dla Zwierzaka”. Zbiórka darów do Domu Małego dziecka i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Kiermasz wypieków – pozyskanie środków na paczki świąteczne dla rodzin ubogich.
 • Akcja „Pomóż mi proszę”.

 

Środa –13 grudnia 

 • Akcja „Marzycielska Poczta” – pisanie listów drogą tradycyjną do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych.
 • Zbiórka darów do Domu Małego dziecka i Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Konkurs plastyczny dla klas I – III pt.: „Różne sposoby niesienia pomocy”
 • Konkurs dla klas V – VII pt.: „Wolontariat co to takiego?”
 • Kiermasz wypieków – pozyskanie środków na paczki świąteczne dla rodzin  

Czwartek –14 grudnia 

 • Akcja „Marzycielska Poczta” – pisanie listów drogą tradycyjną do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych.
 • Zajęcia w klasach I-III i IV-VI na temat wolontariatu. 

-    Czy warto pomagać innym? 

-    Doświadczamy różnych uczuć. 

-    Rozpoznajemy i nazywamy uczucia

-    Każdy jest komuś potrzebny – praca z osobami niepełnosprawnymi.

 

Piątek – 15 grudnia 

 • Akcja „podziel się kanapką z kolegą/koleżanką
 • Wykonanie paczek świątecznych bożonarodzeniowych dla rodzin ubogich w ramach akcji „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
 • Podsumowanie akcji zbierania darów  dla dzieci z Domu Małego Dziecka oraz karmy do schroniska.

 

Poniedziałek – 18 grudnia – podsumowanie Tygodnia Wolontariatu

 • Podsumowanie konkursu „Otwarte serce miłosierdzia”.
 • Przedstawienie teatralne „Spełnione marzenia”.
 • Życzenia świąteczne – bożonarodzeniowe.

 

W dniu 19 grudnia  nastąpi przekazanie zebranych darów do Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim oraz karmy dla zwierząt ze schroniska.

..............................................................................................................................................................


ROK SZKOLNY 2016/2017

Podsumowanie działalności wolontaryjnej za cały rok szkolny

1. Wyprawka dla Żaka: Akcja polegała na zorganizowaniu wśród uczniów zbiórki artykułów szkolnych dla dzieci z przeznaczeniem ich na wyposażenie szkolnych plecaków. W ten sposób wolontariusze zebrali wiele przyborów szkolnych i przygotowali 7 wyprawek, które następnie zostały wręczone   dzieciom z klas I-III nie posiadających  pełnego wyposażenia do szkoły.

2.Akcja  „Podziel się kanapkązkolegą/ koleżanką”: W  roku szkolnym 2016/2017 akcja  organizowana jest w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Akcja polega na przygotowywaniu  w tych dniach kanapek z własnych produktów przyniesionych przez wolontariuszy dla wszystkich dzieci, które z jakichkolwiek przyczyn nie posiadają śniadania i są głodne. Akcja trwa przez cały rok szkolny.

3. Akcja „Pomóż mi proszę”. Akcja ta  organizowana była w środę po lekcjach 2 razy w miesiącu po 2 godziny i polegała na udzielaniu przez wolontariuszy pomocy  w nauce dzieciom, które mają problemy w  opanowaniu materiału z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Akcja ta skierowana  była do dzieci z klas I-III

4. Akcja „Wigilijna Gwiazdka”: Organizując tę akcję, wolontariusze najpierw wykonali  plakaty informacyjne i ulotki, a następnie zorganizowali  zbiórką artykułów spożywczych, chemicznych i artykułów szkolnych dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. W efekcie tej akcji zebrali 6 dużych kartonowych  pudeł darów, a następnie dostarczyli je dzieciom na święta spędzając           z nimi czas na wspólnych zabawach.

5. Akcja „Wigilia dla Zwierzaka”: zbiórka karmy dla zwierząt oraz wykonanie bud dla psów. W efekcie tego przedsięwzięcia  wolontariusze zebrali 150 kg karmy  oraz  sami wykonali  3 budy i zorganizowali transport w celu dostarczenia darów do schroniska.

6. Pomoc dla rodzin  naszych uczniów, które mają trudną sytuację materialną -   przeprowadzono  2 akcje. Pierwsza z nich  nosiła nazwę: „I  Ty możesz zostać Św.Mikołajem” i w ramach niej przygotowano 5 paczek  rodzinnych, bożonarodzeniowych. Druga z nich nazywa się „Wielkanocny koszyczek” i na nią wolontariusze przygotowali  4 paczki świąteczne –wielkanocne. Produkty spożywcze i chemiczne, które zostały umieszczone w  paczkach,  wolontariusze zakupili za fundusze pozyskane ze sprzedaży własnych wypieków.

7.  „Marzycielska Poczta”: Akcja ta jest ogólnopolską akcją, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Akcja ta przyjęła się w naszej szkole w 2012 roku i cieszy się wielkim powodzeniem wśród uczniów. Na stronie Marzycielskiej Poczty prezentowane są  profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. Iskierki na bieżąco przeglądają profile dzieci, udostępniając je uczniom i koordynując akcję systematycznie co miesiąc. Listy te  oraz kartki dodają dzieciakom siły do walki z chorobą, ich rodzicom otuchy, a samym piszącym mnóstwo frajdy.

 8. Akcja  „Pobawsię zemną” organizowana jest dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Prowadzą ją Iskierki z klasy V i VI. . Dziewczynki przygotowują dzieciom  różne zabawy, gry i konkursy, jak również często czytają bajki a następnie prowadzą zajęcia w oparciu o przeczytaną bajkę. Zajęcia prowadzone przez  wolontariuszki cieszą się wielkim powodzeniem, ponieważ dzieci mają wiele w danym dniu zabawy i atrakcji  oraz otrzymują drobne upominki na zakończenie zajęć.

9. Organizacja Dnia Otwartego w przedszkolu: Dnia 28 marca 2017 roku odbył się    w przedszkolu  Dzień Otwarty. Wolontariuszki nie tylko zajmowały się dziećmi  w tym dniu, ale również same upiekły ciasta, przygotowały poczęstunek dla gości odwiedzających szkołę oraz  zorganizowały konkursy dla dzieci.

10. Z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim W dniu  11 kwietnia 2017 roku  wolontariusze  odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim. Przybliżyli  oni podopiecznym  tematykę Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania  Pańskiego, zaprezentowali podopiecznym przedstawienie pt. „Przez krzyż do chwały” oraz wręczyli  wszystkim własnoręcznie przygotowane  upominki symbolizujące Wielkanoc.

11. Dzień Dziecka w Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim Na zaproszenie pani dyrektor Domu Dziecka w dniu 1 czerwca 2017 roku nasi wolontariusze  bardzo przyjemnie  spędzili czas w obecności  zaproszonych na uroczystość gości oraz najmłodszych dzieci- podopiecznych Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Na wszystkie dzieci czekało  wiele niespodzianek                 i atrakcji. Był poczęstunek, cukrowa wata, malowanie twarzy, występy i inne atrakcje.

12. Zorganizowanie pobytu dzieci z Domu Małego Dziecka w szkole. W dniu 14 czerwca 2017 roku  Iskierki zorganizowały gościnny,  pobyt dzieciom    z Domu Małego Dziecka w naszej szkole.  Wolontariusze  sami pozyskali fundusze na transport dla dzieci  poprzez kiermasz wypieków własnych. Przygotowali dla nich śniadanie, przedstawienie w wykonaniu dzieci klasy I, pobyt na świeżym powietrzu w  ogródku dydaktycznym  wraz z zabawami i licznymi konkursami. Przygotowali także  ognisko z kiełbaskami, niespodzianki,  jak również   atrakcje na   szkolnym placu zabaw.

13. Udział w akcji „Wózek dla Tippiego” -   pozyskanie kwoty 400 zł   na leczenie ciężko chorego psa z urazem kręgosłupa.

14. Współłpraca z Fundacją Miasto Kotów w Piotrkowie Trybunalskim - zbiórka karmy oraz różnych akcesoriów  dla kotów - tym roku , w ciągu jednego miesiąca, zebrano 10 legowisk oraz 55 kg 650 g karmy dla fundacji.

15. Nakrętka dla Maksa – zbiórka plastikowych nakrętek na leczenie chorych dzieci. W tym roku na leczenie małego Maksa z Tuszyna wolontariusze  zebrali   33  worki nakrętek  i przekazali rodzinie.

16. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  W akcji tej w styczniu 2017 roku wzięły udział wolontariuszki z klasy VI: Maria Plocek i Natalia Grochala.

17. Pomoc w organizacji  Dnia Pomarańczowej Marchewki w przedszkolu oraz Dnia Zielonego Ogórka.

18. Zorganizowano w szkole Tydzień Wolontariatu w dniach 12-16 grudnia 2016 roku. W ramach tygodnia wolontariusze przeprowadzili akcje niesienia pomocy potrzebującym, ale także przeprowadzili wiele konkursów i zajęć o tematyce związanej z wolontariatem.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBIEGU TYGODNIA WOLONTARIATU W SZKOLE

 

12.12 – 19.12.2016r.

Tydzień Wolontariatu będzie przebiegał pod hasłem  „Wielkie serce  mam – pomagam”. Na gazetce  ściennej na korytarzu zawiśnie choinka, na której  uczniowie będą zawieszać  bombki ze swoimi dobrymi uczynkami. Uczniowie, którzy uzyskają  najwięcej dobrych uczynków w dniach 05-16.12.2016 roku  wezmą udział w konkursie na Super Wolontariusza Tygodnia Wolontariatu. Super Wolontariusz będzie wybierany z klas I-III, IV-VI i gimnazjum. W ramach Tygodnia Wolontariatu będzie prowadzona akcja pt. „Marzycielska Poczta”, mająca na celu pisanie listów drogą  tradycyjną- pocztową do dzieci ciężko chorych i niepełnosprawnych.

12.12.2016r            

-Ogłoszenie  konkursu plastycznego w klasach I-III pt. „Wielkie serce mam- pomagam”. Prace plastyczne należy wykonać na kartonie formatu A-3 techniką dowolną.

- Ogłoszenie konkursu dla klas IV-VI i gimnazjum pt. „Wolontariat w naszej szkole” – konkurs polega na napisaniu wiersza lub opowiadania na temat  działań w ramach wolontariatu organizowanych w szkole w całym roku szkolnym a nie tylko w Tygodniu Wolontariatu.

- Pomoc w międzyszkolnym konkursie „Sięgajmy po książki”.

- Kiermasz  domowych wypieków  - pozyskanie funduszy na zorganizowanie paczek  bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin w szkole.

- Organizacja akcji „Pomóż mi proszę” – pomoc w nauce dzieciom, mającym trudności w  uczeniu się z poszczególnych przedmiotów.

13.12.2016r.

-Przeprowadzenie akcji w oddziale przedszkolnym pt. Pobaw się ze mną”- organizacja  zabaw i zajęć o charakterze wolontariatu  dla małych dzieci.

-Przeprowadzenie zajęć w klasach IV-VI  i gimnazjum o tematyce związanej z wolontariatem:

Klasy IV-VI – temat zajęć „Wielki, mały człowiek”

Klasy I-III gimnazjum – temat zajęć „Wolontariuszem  nie   każdy jest  wolontariuszem każdy może być”.

 

14.12.2016r.

-Przekazanie zebranych nakrętek  plastikowych  w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie”  na rehabilitację  Maksa z Tuszyna -  3-letniego dziecka  chorego na mózgowe porażenie dziecięce.

- Kiermasz domowych wypieków – pozyskanie funduszy na zorganizowanie paczek bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin w szkole.

- Organizacja akcji „Pomóż mi proszę” – pomoc w nauce dzieciom, mającym trudności w  uczeniu się z poszczególnych przedmiotów.

-Akcja w przedszkolu pt. „Poczytaj mi proszę”.

 

15.12.2016r.

- Akcja Podziel się kanapką z kolegą/koleżanką

- Wizyta w Domu Małego Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim – dostarczenie zebranych dla dzieci darów w ramach akcji „I Ty możesz pomóc”

-Wizyta w Schronisku dla bezdomnych zwierząt  w Piotrkowie Trybunalskim – dostarczenie zebranej karmy oraz bud dla zwierząt w ramach akcji „Wigilia dla zwierzaka” oraz „Buda dla psa”.

-Przeprowadzenie zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej pt. „Wolontariusz – kto to taki?”

16.12.2016r. 

-Akcja „Podziel się kanapką z kolegą/ koleżanką”

-Wykonanie paczek świątecznych , bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin w szkole w ramach akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

-Przekazanie zebranej karmy dla kotów dla Fundacji Miasto Kotów  z Piotrkowa Trybunalskiego.

-Udział w rejonowym konkursie  wiedzy o zdrowiu pt. „Olimpiada Promocji Zdrowego stylu Życia” w Piotrkowie Trybunalskim.


19.12.2016r.

 PODSUMOWANIE TYGODNIA WOLONTARIATU

W podsumowaniu Tygodnia Wolontariatu weźmie udział zaproszony Gość – Prezes Rejonowego Zarządu PCK w Piotrkowie Trybunalskim, wieloletni Wolontariusz i Krwiodawca – Pan Jan Kaźmierczak.

 

W dniu tym odbędzie się:

- Przedstawienie pt. „Jałmużna”.

- Prezentacja działań w ramach Tygodnia Wolontariatu.

-Podsumowanie konkursu plastycznego „Wielkie serce mam-pomagam”, nagrodzenie uczniów, którzy wykonali najciekawsze prace.

-Podsumowanie konkursu na wiersz lub opowiadanie pt.” Wolontariat w naszej szkole”, nagrodzenie uczniów najciekawszych prac i odczytanie ich na forum.

- Podsumowanie akcji związanych ze zbiórkami darów organizowanych w ramach Tygodnia Wolontariatu.

- Podsumowanie akcji „Marzycielska Poczta”

- Wybór Super  Wolontariusza Tygodnia Wolontariatu.

 

 (W Galerii możecie zobaczyć zdjęcia)

.........................................................................................................................................................