WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"

Historia szkoły

 

Nasza szkoła jest niedużą szkołą wiejską, choć dość starą i posiadającą bogatą historię.

Szkoła w Wodzinie Prywatnym została założona zaraz po I wojnie światowej w 1918r. Początkowo mieściła się ona w dwóch budynkach wydzierżawionych od miejscowych gospodarzy: Łukasza Niepsuja z Wodzinka i Andrzeja Jagodzińskiego z Wodzina Prywatnego. Obie szkoły liczyły wtedy 69 uczniów. Były to szkoły jednoklasowe. Budowę nowej szkoły, przy udziale miejscowego społeczeństwa i władz pomiędzy wsiami: Wodzin Prywatny, Wodzin Majoracki i Wodzinek, rozpoczęto w 1925 roku wmurowaniem kamienia węgielnego.

 

 

 

Pierwszy rok szkolny w nowym budynku szkolnym przypadł na lata 1927/28. Kierownikiem nowej, czteroklasowej szkoły został Adam Latarski, a jej pierwszymi nauczycielami byli: Wanda Siutowicz i Czesław Załóg.

ZOBACZ WIĘCEJRada Pedagogiczna wraz z uczniami (rok szkolny 1927/1928)

 

W czasie II wojny światowej budynek szkoły został zajęty przez Niemców na straż pograniczną, ponieważ przebiegała tędy granica Rzeszy i Protektoratu. Wokół został wzniesiony mur, a ponadto rozmieszczone były zasieki z drutu. Po wyzwoleniu szkoła zaczyna pracować na nowo. 
W roku 1966 do ośmioletniej wówczas szkoły uczęszcza 110 uczniów a Grono Pedagogiczne liczy 6 osób. W 1974 roku w budynku szkoły rozpoczyna działalność Szkoła Przysposobienia Rolniczego, która ma za zadanie przygotować młodzież do zawodu rolnika. W 1975 roku, w wyniku zmian organizacyjnych, w progi szkoły przybywają dzieci klas IV-VIII ze szkół w Mąkoszynie, Głuchowie i Syskach. Liczba uczniów wzrasta do 155. W latach 90-tych zawiązuje się społeczny komitet rozbudowy szkoły. W latach 1992-1997 następuje rozbudowa budynku szkoły, który powiększa się o nowe skrzydło z salą gimnastyczną, kuchnią, szatnią, salami dla nauczania zintegrowanego. 


W 1999r. dzięki pomocy rodziców w pozyskaniu 10-ciu zestawów komputerowych udaje się oddać do użytku salę komputerową. W międzyczasie z inicjatywy rodziców zostaje powołane Gimnazjum. Najpierw jest to oddział gimnazjum w Tuszynie a po roku utworzone jako Gimnazjum samodzielne. Od 2003r. rodzice uczniów, dyrekcja oraz nauczyciele obu placówek czynią starania, aby obie szkoły miały nadane imiona patronów.

 

 

Uroczystość nadania imion Szkole Podstawowej i Gimnazjum następuje w dniu 26 maja 2004r.

ZOBACZ WIĘCEJ