WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :)

Zajęcia dodatkowe

 W roku szkolnym 2018/2019 w  szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne:

 

 Rodzaj zajęć/ klasa

Nauczyciel prowadzący

Dzień i godzina

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 1

 B.Kudaj  poniedziałek 11.50-12.35

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 2 

 I.Zielińska  poniedziałek 11.50-12.35

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Edukacja wczesnoszkolna. Klasa 3

I.Kosecka środa 13.40-14.25

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Język polski. Klasa 7 i 6

M.Goszczyńska piątek 13.40-14.25

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze.  Matematyka. KLasa 6

E.Błaszczyk piątek 11.50-12.35

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Język angielski. Klasa 1-3

M.Tomaszewska poniedziałek 13.40-14.25

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Język angielski. Klasa 4-6

M.Tomaszewska piątek 12.45-13.30

Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze. Matematyka. Klasa 5

R.Kłys wtorek 12.45-13.30
     

 

Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne 

dzień

godzina

prowadząca

rodzaj zajęć

uczestnicy

poniedziałek

 7.45-12.30

7.30-8.00

12.35-13.35

 G.Krzymowska

I.Zielińska

M.Goszczyńska

 

 zaj. logopedyczne

zaj.rewalidacyjne

zaj. rewalidacyjne


uczniowie klas I-III oraz oddziału przedszkolnego

wtorek

 7.30-8.00

7.30-8.00

12.35-13.35

 

 I.Rytych

I.Zielińska

I.Zielińska


 zaj. kor.-kompens.

zaj.rewalidacyjne

zaj.rewalidacyjne

 

środa

 7.30-8.00          12.45-13.15

7.00-8.00    13.30-14.30

I.Rytych                      I.Rytych 

M.Goszczyńska    M.Goszczyńska                                                                        

 

zaj. korekcyjno - kompensacyjne                                          zaj.rewalidacyjne  

czwartek

 7.30-8.00

 I.Rytych  zaj. korekcyjno - kompensacyjne  

piątek

 7.30-10.30

11.50-12.35

 

 G.Krzymowska

M.Goszczyńska

 zaj.logopedyczne

zaj.rewalidacyjne

uczniowie klasy I i VI oraz oddziału przedszkolnego