WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"::Informacje dla uczniów i Rodziców dotyczące zagrożenia koronawirusem w zakładce KOMUNIKATY.

Strefa Rodzica / Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

w Szkole Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym


  • 12.09.2019r. – SPOTKANIE ORGANIZACYJNE Z WYCHOWAWCĄ, WYBÓR TRÓJEK KLASOWYCH;
  • 26.09.2019r.– SPOTKANIE TRÓJEK KLASOWYCH Z DYREKTOREM SZKOŁY, WYBÓR PREZYDIUM RADY RODZICÓW, ZATWIERDZENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO;
  • 14.11.2019r. SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PODANIE INFORMACJI NT.WYNIKÓW W NAUCE I ZACHOWANIA, PRZYGOTOWANIE DO WIGILII SZKOLNEJ, PEDAGOGIZACJE;
  •  12.12.2019r. – ZEBRANIE OGÓLNE Z DYREKTOREM SZKOŁY (ORGANIZACJA CHOINKI SZKOLNEJ);
  •  05.02.2020r.– SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ZA I SEMESTR, PEDAGOGIZACJE;
  • 23.04.2020r.   – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PODANIE INFORMACJI NT. WYNIKÓW W NAUCE I ZACHOWANIA, ZEBRANIE OGÓLNE W SPRAWIE FESTYNU RODZINNEGO;
  • 28.05.2020r. lub 04.06.2020r.  – SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ, PROPOZYCJA OCEN KOŃCOWOROCZNYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ ZACHOWANIA, PRZYGOTOWANIA DO FESTYNU RODZINNEGO.