WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY :) ::Pedagog szkolny oferuje swoją pomoc uczniom i Rodzicom- więcej informacji w zakładce "ZDALNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA"

Strefa Rodzica / Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

w Szkole Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym


01.09.2020r. - spotkanie organizacyjne z wychowawcą, wybór trójki klasowej 0A, 0B, kl.IV.

02.09.2020r. -  spotkanie organizacyjne z wychowawcą, wybór trójki klasowej kl. I, II, III ,V.

03.09.2020r. - spotkanie organizacyjne z wychowawcą, wybór trójki klasowej kl. VI, VII, VIII.

21.09.2020r. - spotkanie trójek klasowych, wybór Prezydium Rady Rodziców.

23.09.2020r. - spotkanie Rady Rodziców, m.in. zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych, zatwierdzenie uchwałą Programu wychowawczo-profilaktycznego, Planu pracy szkoły, Programu realizacji doradztwa zawodowego.

17,18,19.11.2020r. - spotkanie z wychowawcą, podanie informacji nt. wyników w nauce i zachowania, przygotowanie do Wigilii szkolnej, pedagogizacje.

13.01.2021r. - spotkania z rodzicami w formie konsultacji.

29,30,31.03.2021r. - omówienie wyników nauczania i zachowania, pedagogizacje.

25,26,27.05.2021r. - spotkanie z wychowawcą, podanie informacji nt. wyników w nauce i zachowaniu, wskazanie zagrożeń.